logo sw3 informacni systemy circle_button


Software pro řízení projektů

Nechte software pracovat za Vás

Vyvíjíme software pro řízení projektů

Navrhujeme a vyvíjíme provozně-ekonomické podnikové informační systémy pro malé a střední firmy. Získejte přehled nad svými zakázkami a zvyšte efektivitu procesů ve Vaší firmě díky systematické práci s daty v softwaru pro řízení projektů

Řízení projektů

komunikace ve firmě

Řízení projektu je proces definice a postupného plnění plánů, úkolů a kroků vedoucích k dokončení zadané zakázky. S řízením projektu či projektů se setkává jak strana zadavatele, tak strana zpracovatele zakázky. Protože dokončení rozsáhlejších projektů z pravidla vyžaduje součinnost více zaměstnanců včetně managementu, je řízení zakázek standardně řešeno za pomoci softwaru, který tvoří efektivní komunikační nástroj napříč firemním prostředím, zpracovává vstupy od jednotlivých zaměstnanců a vytváří z nich ucelené a přehledné výstupyFunkce systému pro řízení projektů

řízení projektů - přehled zakázek
Přehled projektů

Předávání a zaznamenávání informací systematicky u každé zakázky nebo pohledávky


řízení projektů - vytíženost zaměstnanců
Vytížení zaměstnanců

Tabulka všech rozpracovaných projektů každého zaměstnance s termínem dokončení zajistí rychlý přehled nad časovými možnostmi jednotlivců i celého týmu


řízení projektů - cashflow
Firemní cash flow

Software automaticky vyhodnocuje obrat a finanční bilanci firmy v jednotlivých měsících včetně následujícího období


řízení projektů - odhad pracnosti
Plnění odhadu pracnosti

Systém zobrazuje grafické i číselné vyhodnocení plnění odhadovaného objemu odpracovaných hodin na jednotlivých zakázkách a včas upozorní na možnou ztrátu


řízení projektu - evidence docházky
Timesheet

Zápis docházky a odpracovaných hodin na zakázkách umožnuje kalkulaci pracnosti a ziskovosti jednotlivých projektů


řízení projektů - vyhodnocení ziskovosti
Vyhodnocení ziskovosti

Stanovení rentability každé zakázky na základě přijmů za zakázku, výdajů na subdodávky a odpracovaných hodin


řízení projektů - kalendář
Kalendář závazků

Kalendář s výpisem termínů a závazků vztahujících se k řešeným projektů


řízení projektů - poznámky, chat, diskuze
Chat, poznámky, zápisy

V systému lze komunikovat skrze diskuzi, k projektům si ukládat vlastní poznámky nebo vkládat zápisy, které uvidí management firmyZákladní popis softwaru

Systém online

Podnikový systém funguje online, data proto můžete vkládat kdykoliv a odkudkoliv, například na služebních cestách. Data jsou tak stále dostupná, podobně jako například internetbanking


Bez instalace nového programu

Software funguje v prohlížeči, provoz proto nevyžaduje instalaci jakéhokoliv nového programu


Neomezený počet uživatelů

Náš informační systém chceme dělat praktický, neomezujeme proto objednatele počtem licencí nebo počtem uživatelů. Uživatele a uživatelské profily si objednatel systému upravuje sám


Práce s daty efektivně

Práce se systémem nesmí zdržovat, dbáme proto na evidenci pouze podstatných dat. Zejméne u evidence docházky klademe důraz na to, aby bylo možné vše zapsat skutečně na pár kliknutí


Úprava softwaru na zakázku

Náš ERP systém je vyvíjen flexibilně, jeho části lze bez větších problémů přidávat a odebírat. S úpravami systému proto počítáme


Zaváděcí ceny

Jsme začínající česká firma, informační systémy proto nabízíme za nízké zaváděcí ceny od 300 Kč/měsíc, případně jednorázově za cca 4 999 kč


Konzultace zdarma

Začátek spolupráce by měl začít konzultací o Vašich představách a potřebách a našich možnostech a zkušenostech, jak lze obdobné potřeby řešit. Konzultace je nezávazná a zdarma


systém při řízení projektů

Jaký je náš systém?

Chceme nabídnout praktický produkt, náš software je proto:


systém při řízení projektů

Cena softwaru

Úvodní schůzka, konzultace, prezentace

zdarma

Podnikový systém pro řízení projektů

3600 Kč

(placeno ročně)


Cena je individuální, výše uvedené jsou orientační náklady. V ceně je pořízení, provoz a správa systému. V případě zájmu je možné dohodnout se také na jednorázové pořizovací ceněsystém při řízení projektů

O mně

O zefektivnění procesů v řízení firmy a automatizaci práce s firemními daty se zajímám přibližně 4 roky. Prostředkem k dosažení zefektivnění bylo vytvoření vlastního informačního systému, který krom evidence dat s daty také pracuje, podle potřeb managementu i zaměstnanců. Potřeby vztahující se k podnikovému systému dobře znám, jako hlavní ínženýr projektu vedu práce na zakázkách již 7 letJaké firmy software pro řízení projektů využijí?

Obecně je software vhodný pro podniky, které si přejí řešit zakázky systematicky, mít přehled nad stavem jednotlivých projektů nebo třeba profakturovaností každé pohledávky či dodávky vztahující se k projektu. Software použijí firmy pracující spíše na dlouhodoubějších zakázkách, kde se na jednom projektu, akci nebo klientovi pracuje řadu hodin a nebo se na akci podílí více zaměstnanců včetně dohlížejícího managementu, které mohou skrze informační systém pro řízení efektivně komunikovat. Příkladem jsou projekční firmy, komunikační agentury, konzultační společnosti a mnoho dalších.

Software je současně podkladem pro rozhodující procesy managementu firmy. Díky systému má vedení během několika vteřin přehled o lidských zdrojích a časových možnostech firmy. Lze proto rychle rozhodnout o přijetí a schopnostech plnění potenciálních zakázek nebo klinetů.

Systém je současně vhodný pro společnosti, které tráví čas výpočtem a kalkulacemi finančních ukazatelů týkajících se podnikání. Sčítání příjmů, výdajů, obratu firmy či bilance v jednotlivých kalendářních obdobích systém vyhodnocuje automaticky. Vedení firmy proto může okamžitě zhodnotit kondici firmy zpětně i ve výhledu a jednoduše tak rozhodovat například o investicích.


Kontakt

SW3
IČO: 07096461

Ing. Oldřich Stiller
Hřibská 2035/10
Praha 10, 100 00

email: info@itsystemy.cz
tel: +420 777 168 116
ds: idn8inj


Zanechte zprávu

Kontakt na Vás:
Předmět:
Zpráva: