logo_sw3_informacni_systemy circle_button


Podnikové informační systémy

Nechte software pracovat za Vás


Ukázka modulů informačního systému pro projekční kancelář
Vytíženost zaměstnanců Systém na základě seznamu statusu probíhajících aktivních >akázek a termínů dodávek sestavuje tabulku vytíženosti zaměstnanců na následující půlrok v týdenním kroku. Tabulka utváří přehled o aktuální vytíženosti zaměstnanců a o kapacitních možnostech firmy v budoucím období

Plnění odhadu pracnosti zakázek Na základě evidence docházky a odhadu pracnosti zakázek systém v grafické podobě informuje o průběžném plnění odhadu

Kalendář pohledávek Systém evidované termíny u jednotlivých zakázek vypisuje automaticky do kalendáře. Ke každému dni je současně možné přidat vlastní poznámku

Přehled zakázek Systém sestavuje přehled zakázek s informacemi o stavu, řešiteli, investorovi, stupni dokumentace a aktuální rentabilitě

Finanční parametry zakázek U každé zakázky systém sčítá příjmy, výdaje, počet hodin strávených na projektu, aktuální ziskovost apod.

Objem příjmů v jednotlivých měsících Systém sčítá pro každý měsíc celkový objem příjmu za pohledávek, výdajů za subdodávky, finanční bilance apod.

Přehled pohledávek pro každý měsíc Systém vytváří přehled všech pohledávek v konkrétních měsících, jejich celkovou sumou a přehledem stavu fakturace

Sample Ukázka hlavní stránky programu

Informační systém - obrázky
firemní informační systém - ukázka hlavní stránky
erp firemní systém - vytíženost pracovníků
firemní informační systém - přehled přijmů
firemní systém - přehled plnění evidovaných zakázek
firemní systém - kalendář dodávek
firemní systém - přehled zakázek
firemní systém - výdělečnost zakázky
firemní systém - obrat firmy